Juventus Women 2020 Italian women’s championship 2020_2021 18°Day

Laura Giuliani | Juventus Women | 2020 | Italian women’s championship 2020_2021 | 18°Day | Enzo Ricci | match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile | Sassuolo, Italy

Sassuolo Femminile Martina Rosucci Juventus Women 2020 Sassuolo, Italy

Valeria Pirone | Sassuolo Femminile | Martina Rosucci | Juventus Women | 2020 | Italian women’s championship 2020_2021 | 18°Day | Enzo Ricci | match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile | Sassuolo, Italy

Juventus Women 2020 Italian women’s championship 2020_2021 18°Day

Laura Giuliani | Juventus Women | 2020 | Italian women’s championship 2020_2021 | 18°Day | Enzo Ricci | match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile | Sassuolo, Italy

Sassuolo Femminile Andrea Staskova Juventus Women 2020 Sassuolo, Italy

Mana Mihashi | Sassuolo Femminile | Andrea Staskova | Juventus Women | 2020 | Italian women’s championship 2020_2021 | 18°Day | Enzo Ricci | match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile | Sassuolo, Italy

Juventus Women 2020 Italian women’s championship 2020_2021 18°Day

Valentina Cernoia | Juventus Women | 2020 | Italian women’s championship 2020_2021 | 18°Day | Enzo Ricci | match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile | Sassuolo, Italy

Juventus Women Diede Lemey Sassuolo Femminile 2020 Sassuolo, Italy Goal 0-2

Valentina Cernoia | Juventus Women | Diede Lemey | Sassuolo Femminile | 2020 | Italian women’s championship 2020_2021 | 18°Day | Enzo Ricci | match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile | Sassuolo, Italy | goal 0-2

Juventus Women 2020 Italian women’s championship 2020_2021 18°Day

Valentina Cernoia | Juventus Women | 2020 | Italian women’s championship 2020_2021 | 18°Day | Enzo Ricci | match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile | Sassuolo, Italy | goal 0-2

Juventus Women 2020 Italian women’s championship 2020_2021 18°Day

Valentina Cernoia | Juventus Women | 2020 | Italian women’s championship 2020_2021 | 18°Day | Enzo Ricci | match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile | Sassuolo, Italy | goal 0-2

Juventus Women 2020 Italian women’s championship 2020_2021 18°Day

Laura Giuliani | Juventus Women | 2020 | Italian women’s championship 2020_2021 | 18°Day | Enzo Ricci | match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile | Sassuolo, Italy

Juventus Women 2020 Italian women’s championship 2020_2021 18°Day

Laura Giuliani | Juventus Women | 2020 | Italian women’s championship 2020_2021 | 18°Day | Enzo Ricci | match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile | Sassuolo, Italy

Juventus Women Martina Tomaselli Sassuolo Femminile Benedetta Brignoli Enzo Ricci match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile Sassuolo, Italy

Andrea Staskova | Juventus Women | Martina Tomaselli | Sassuolo Femminile | Benedetta Brignoli | Sassuolo Femminile | 2020 | Italian women’s championship 2020_2021 | 18°Day | Enzo Ricci | match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile | Sassuolo, Italy

Juventus Women Martina Tomaselli Sassuolo Femminile 2020 Sassuolo, Italy

Andrea Staskova | Juventus Women | Martina Tomaselli | Sassuolo Femminile | 2020 | Italian women’s championship 2020_2021 | 18°Day | Enzo Ricci | match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile | Sassuolo, Italy

Juventus Women Valeria Pirone Sassuolo Femminile 2020 Sassuolo, Italy

Cecilia Salvai | Juventus Women | Valeria Pirone | Sassuolo Femminile | 2020 | Italian women’s championship 2020_2021 | 18°Day | Enzo Ricci | match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile | Sassuolo, Italy

Juventus Women Martina Lenzini Sassuolo Femminile 2020 Sassuolo, Italy

Lisa Boattin | Juventus Women | Martina Lenzini | Sassuolo Femminile | 2020 | Italian women’s championship 2020_2021 | 18°Day | Enzo Ricci | match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile | Sassuolo, Italy

Juventus Women Martina Tomaselli Sassuolo Femminile Arianna Caruso Enzo Ricci match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile Sassuolo, Italy

Andrea Staskova | Juventus Women | Martina Tomaselli | Sassuolo Femminile | Arianna Caruso | Juventus Women | 2020 | Italian women’s championship 2020_2021 | 18°Day | Enzo Ricci | match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile | Sassuolo, Italy

Juventus Women Martina Tomaselli Sassuolo Femminile 2020 Sassuolo, Italy

Andrea Staskova | Juventus Women | Martina Tomaselli | Sassuolo Femminile | 2020 | Italian women’s championship 2020_2021 | 18°Day | Enzo Ricci | match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile | Sassuolo, Italy

Sassuolo Femminile Andrea Staskova Juventus Women Mana Mihashi Enzo Ricci match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile Sassuolo, Italy

Martina Tomaselli | Sassuolo Femminile | Andrea Staskova | Juventus Women | Mana Mihashi | Sassuolo Femminile | 2020 | Italian women’s championship 2020_2021 | 18°Day | Enzo Ricci | match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile | Sassuolo, Italy

Sassuolo Femminile Andrea Staskova Juventus Women Mana Mihashi Enzo Ricci match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile Sassuolo, Italy

Martina Tomaselli | Sassuolo Femminile | Andrea Staskova | Juventus Women | Mana Mihashi | Sassuolo Femminile | 2020 | Italian women’s championship 2020_2021 | 18°Day | Enzo Ricci | match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile | Sassuolo, Italy

Juventus Women Mana Mihashi Sassuolo Femminile 2020 Sassuolo, Italy

Andrea Staskova | Juventus Women | Mana Mihashi | Sassuolo Femminile | 2020 | Italian women’s championship 2020_2021 | 18°Day | Enzo Ricci | match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile | Sassuolo, Italy

Juventus Women Mana Mihashi Sassuolo Femminile 2020 Sassuolo, Italy

Andrea Staskova | Juventus Women | Mana Mihashi | Sassuolo Femminile | 2020 | Italian women’s championship 2020_2021 | 18°Day | Enzo Ricci | match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile | Sassuolo, Italy

 • Juventus Women 2020 Italian women’s championship 2020_2021 18°Day
 • Sassuolo Femminile Martina Rosucci Juventus Women 2020 Sassuolo, Italy
 • Juventus Women 2020 Italian women’s championship 2020_2021 18°Day
 • Sassuolo Femminile Andrea Staskova Juventus Women 2020 Sassuolo, Italy
 • Juventus Women 2020 Italian women’s championship 2020_2021 18°Day
 • Juventus Women Diede Lemey Sassuolo Femminile 2020 Sassuolo, Italy Goal 0-2
 • Juventus Women 2020 Italian women’s championship 2020_2021 18°Day
 • Juventus Women 2020 Italian women’s championship 2020_2021 18°Day
 • Juventus Women 2020 Italian women’s championship 2020_2021 18°Day
 • Juventus Women 2020 Italian women’s championship 2020_2021 18°Day
 • Juventus Women Martina Tomaselli Sassuolo Femminile Benedetta Brignoli Enzo Ricci match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile Sassuolo, Italy
 • Juventus Women Martina Tomaselli Sassuolo Femminile 2020 Sassuolo, Italy
 • Juventus Women Valeria Pirone Sassuolo Femminile 2020 Sassuolo, Italy
 • Juventus Women Martina Lenzini Sassuolo Femminile 2020 Sassuolo, Italy
 • Juventus Women Martina Tomaselli Sassuolo Femminile Arianna Caruso Enzo Ricci match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile Sassuolo, Italy
 • Juventus Women Martina Tomaselli Sassuolo Femminile 2020 Sassuolo, Italy
 • Sassuolo Femminile Andrea Staskova Juventus Women Mana Mihashi Enzo Ricci match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile Sassuolo, Italy
 • Sassuolo Femminile Andrea Staskova Juventus Women Mana Mihashi Enzo Ricci match between Sassuolo Femminile 0-3 Juventus Femminile Sassuolo, Italy
 • Juventus Women Mana Mihashi Sassuolo Femminile 2020 Sassuolo, Italy
 • Juventus Women Mana Mihashi Sassuolo Femminile 2020 Sassuolo, Italy