Vicenza Leonardo Sernicola Spal 2020 Ferrara, Italy

Luca Rigoni | vicenza | Leonardo Sernicola | Spal | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 5°Day | Paolo Mazza | match between Spal 3-2 Vicenza | Ferrara, Italy

Spal 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day

Lucas Castro | Spal | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 5°Day | Paolo Mazza | match between Spal 3-2 Vicenza | Ferrara, Italy

Spal 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day

Lucas Castro | Spal | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 5°Day | Paolo Mazza | match between Spal 3-2 Vicenza | Ferrara, Italy

Spal Matteo Grandi Vicenza 2020 Ferrara, Italy Goal 3-2

Lucas Castro | Spal | Matteo Grandi | vicenza | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 5°Day | Paolo Mazza | match between Spal 3-2 Vicenza | Ferrara, Italy | goal 3-2

Vicenza Enrico Brignola Spal 2020 Ferrara, Italy

Daniel Cappelletti | vicenza | Enrico Brignola | Spal | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 5°Day | Paolo Mazza | match between Spal 3-2 Vicenza | Ferrara, Italy

Spal Samuele Longo Vicenza 2020 Ferrara, Italy

Luca Moro | Spal | Samuele Longo | vicenza | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 5°Day | Paolo Mazza | match between Spal 3-2 Vicenza | Ferrara, Italy

Vicenza 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day

Luca Barlocco | vicenza | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 5°Day | Paolo Mazza | match between Spal 3-2 Vicenza | Ferrara, Italy

Vicenza Leonardo Sernicola Spal 2020 Ferrara, Italy

Jari Vandeputte | vicenza | Leonardo Sernicola | Spal | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 5°Day | Paolo Mazza | match between Spal 3-2 Vicenza | Ferrara, Italy

Spal Jari Vandeputte Vicenza Leonardo Sernicola Paolo Mazza match between Spal 3-2 Vicenza Ferrara, Italy

Lucas Castro | Spal | Jari Vandeputte | vicenza | Leonardo Sernicola | Spal | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 5°Day | Paolo Mazza | match between Spal 3-2 Vicenza | Ferrara, Italy

Spal Jari Vandeputte Vicenza Leonardo Sernicola Paolo Mazza match between Spal 3-2 Vicenza Ferrara, Italy

Lucas Castro | Spal | Jari Vandeputte | vicenza | Leonardo Sernicola | Spal | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 5°Day | Paolo Mazza | match between Spal 3-2 Vicenza | Ferrara, Italy

Vicenza 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day

Jari Vandeputte | vicenza | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 5°Day | Paolo Mazza | match between Spal 3-2 Vicenza | Ferrara, Italy

Vicenza 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day

Jari Vandeputte | vicenza | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 5°Day | Paolo Mazza | match between Spal 3-2 Vicenza | Ferrara, Italy

Vicenza 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day

Luca Rigoni | vicenza | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 5°Day | Paolo Mazza | match between Spal 3-2 Vicenza | Ferrara, Italy

Vicenza 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day

Luca Rigoni | vicenza | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 5°Day | Paolo Mazza | match between Spal 3-2 Vicenza | Ferrara, Italy

Vicenza 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day

Luca Rigoni | vicenza | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 5°Day | Paolo Mazza | match between Spal 3-2 Vicenza | Ferrara, Italy

Vicenza 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day

Luca Rigoni | vicenza | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 5°Day | Paolo Mazza | match between Spal 3-2 Vicenza | Ferrara, Italy

Vicenza 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day

Luca Rigoni | vicenza | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 5°Day | Paolo Mazza | match between Spal 3-2 Vicenza | Ferrara, Italy

Vicenza 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day

Emanuele Padella | vicenza | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 5°Day | Paolo Mazza | match between Spal 3-2 Vicenza | Ferrara, Italy

Vicenza 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day

Antonio Cinelli | vicenza | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 5°Day | Paolo Mazza | match between Spal 3-2 Vicenza | Ferrara, Italy

Spal Lamin Jallow Vicenza 2020 Ferrara, Italy

Etrit Berisha | Spal | Lamin Jallow | vicenza | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 5°Day | Paolo Mazza | match between Spal 3-2 Vicenza | Ferrara, Italy

 • Vicenza Leonardo Sernicola Spal 2020 Ferrara, Italy
 • Spal 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day
 • Spal 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day
 • Spal Matteo Grandi Vicenza 2020 Ferrara, Italy Goal 3-2
 • Vicenza Enrico Brignola Spal 2020 Ferrara, Italy
 • Spal Samuele Longo Vicenza 2020 Ferrara, Italy
 • Vicenza 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day
 • Vicenza Leonardo Sernicola Spal 2020 Ferrara, Italy
 • Spal Jari Vandeputte Vicenza Leonardo Sernicola Paolo Mazza match between Spal 3-2 Vicenza Ferrara, Italy
 • Spal Jari Vandeputte Vicenza Leonardo Sernicola Paolo Mazza match between Spal 3-2 Vicenza Ferrara, Italy
 • Vicenza 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day
 • Vicenza 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day
 • Vicenza 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day
 • Vicenza 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day
 • Vicenza 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day
 • Vicenza 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day
 • Vicenza 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day
 • Vicenza 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day
 • Vicenza 2020 Italian championship 2020 2021 5°Day
 • Spal Lamin Jallow Vicenza 2020 Ferrara, Italy