Milan 2020 Italian championship 2020 2021 13°Day

Alexis Saelemaekers | Milan | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 13°day | Mapei | match between Sassuolo 1-2 Milan | Reggio Emilia, Italy

Milan 2020 Italian championship 2020 2021 13°Day

Gianluigi Donnarumma | Milan | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 13°day | Mapei | match between Sassuolo 1-2 Milan | Reggio Emilia, Italy

2020 Italian championship 2020 2021 13°Day Mapei

Stefano Pioli | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 13°day | Mapei | match between Sassuolo 1-2 Milan | Reggio Emilia, Italy

2020 Italian championship 2020 2021 13°Day Mapei

Stefano Pioli | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 13°day | Mapei | match between Sassuolo 1-2 Milan | Reggio Emilia, Italy

2020 Italian championship 2020 2021 13°Day Mapei

Stefano Pioli | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 13°day | Mapei | match between Sassuolo 1-2 Milan | Reggio Emilia, Italy

2020 Italian championship 2020 2021 13°Day Mapei

Stefano Pioli | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 13°day | Mapei | match between Sassuolo 1-2 Milan | Reggio Emilia, Italy

Milan Mert Muldur Sassuolo 2020 Reggio Emilia, Italy

Jens Petter Hauge | Milan | Mert Muldur | Sassuolo | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 13°day | Mapei | match between Sassuolo 1-2 Milan | Reggio Emilia, Italy

2020 Italian championship 2020 2021 13°Day Mapei

Maurizio Mariani()Gianluigi Donnarumma (Milan) | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 13°day | Mapei | match between Sassuolo 1-2 Milan | Reggio Emilia, Italy

Milan Alessio Romagnoli Milan Gian Marco Ferrari Mapei match between Sassuolo 1-2 Milan Reggio Emilia, Italy

Theo Hernandez | Milan | Alessio Romagnoli | Milan | Gian Marco Ferrari | Sassuolo | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 13°day | Mapei | match between Sassuolo 1-2 Milan | Reggio Emilia, Italy

Milan 2020 Italian championship 2020 2021 13°Day

Gianluigi Donnarumma | Milan | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 13°day | Mapei | match between Sassuolo 1-2 Milan | Reggio Emilia, Italy

Sassuolo Daniel Maldini Milan 2020 Reggio Emilia, Italy

Mehdi Bourabia | Sassuolo | Daniel Maldini | Milan | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 13°day | Mapei | match between Sassuolo 1-2 Milan | Reggio Emilia, Italy

Sassuolo Daniel Maldini Milan 2020 Reggio Emilia, Italy

Mehdi Bourabia | Sassuolo | Daniel Maldini | Milan | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 13°day | Mapei | match between Sassuolo 1-2 Milan | Reggio Emilia, Italy

Sassuolo Daniel Maldini Milan 2020 Reggio Emilia, Italy

Mehdi Bourabia | Sassuolo | Daniel Maldini | Milan | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 13°day | Mapei | match between Sassuolo 1-2 Milan | Reggio Emilia, Italy

Sassuolo Daniel Maldini Milan 2020 Reggio Emilia, Italy

Mehdi Bourabia | Sassuolo | Daniel Maldini | Milan | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 13°day | Mapei | match between Sassuolo 1-2 Milan | Reggio Emilia, Italy

Sassuolo Domenico Berardi Sassuolo 2020 Reggio Emilia, Italy

Mert Muldur | Sassuolo | Domenico Berardi | Sassuolo | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 13°day | Mapei | match between Sassuolo 1-2 Milan | Reggio Emilia, Italy

Sassuolo 2020 Italian championship 2020 2021 13°Day

Domenico Berardi | Sassuolo | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 13°day | Mapei | match between Sassuolo 1-2 Milan | Reggio Emilia, Italy

Sassuolo 2020 Italian championship 2020 2021 13°Day

Domenico Berardi | Sassuolo | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 13°day | Mapei | match between Sassuolo 1-2 Milan | Reggio Emilia, Italy | goal 1-2

Milan 2020 Italian championship 2020 2021 13°Day

Daniel Maldini | Milan | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 13°day | Mapei | match between Sassuolo 1-2 Milan | Reggio Emilia, Italy

Milan 2020 Italian championship 2020 2021 13°Day

Gianluigi Donnarumma | Milan | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 13°day | Mapei | match between Sassuolo 1-2 Milan | Reggio Emilia, Italy

Milan 2020 Italian championship 2020 2021 13°Day

Gianluigi Donnarumma | Milan | 2020 | Italian championship 2020 2021 | 13°day | Mapei | match between Sassuolo 1-2 Milan | Reggio Emilia, Italy

 • Milan 2020 Italian championship 2020 2021 13°Day
 • Milan 2020 Italian championship 2020 2021 13°Day
 • 2020 Italian championship 2020 2021 13°Day Mapei
 • 2020 Italian championship 2020 2021 13°Day Mapei
 • 2020 Italian championship 2020 2021 13°Day Mapei
 • 2020 Italian championship 2020 2021 13°Day Mapei
 • Milan Mert Muldur Sassuolo 2020 Reggio Emilia, Italy
 • 2020 Italian championship 2020 2021 13°Day Mapei
 • Milan Alessio Romagnoli Milan Gian Marco Ferrari Mapei match between Sassuolo 1-2 Milan Reggio Emilia, Italy
 • Milan 2020 Italian championship 2020 2021 13°Day
 • Sassuolo Daniel Maldini Milan 2020 Reggio Emilia, Italy
 • Sassuolo Daniel Maldini Milan 2020 Reggio Emilia, Italy
 • Sassuolo Daniel Maldini Milan 2020 Reggio Emilia, Italy
 • Sassuolo Daniel Maldini Milan 2020 Reggio Emilia, Italy
 • Sassuolo Domenico Berardi Sassuolo 2020 Reggio Emilia, Italy
 • Sassuolo 2020 Italian championship 2020 2021 13°Day
 • Sassuolo 2020 Italian championship 2020 2021 13°Day
 • Milan 2020 Italian championship 2020 2021 13°Day
 • Milan 2020 Italian championship 2020 2021 13°Day
 • Milan 2020 Italian championship 2020 2021 13°Day