Udinese 2019 Italian championship 2019 2020 9°Day

Kevin Lasagna | udinese | 2019 | Italian championship 2019 2020 | 9°day | Gewiss | match between Atalanta 7-1 Udinese | Bergamo, Italy

Atalanta Juan Agustin Musso Udinese 2019 Bergamo, Italy

Luis Fernando Muriel Fruto | atalanta | Juan Agustin Musso | udinese | 2019 | Italian championship 2019 2020 | 9°day | Gewiss | match between Atalanta 7-1 Udinese | Bergamo, Italy

Atalanta Ignacio Pussetto Udinese Timothy Castagne Gewiss match between Atalanta 7-1 Udinese Bergamo, Italy

Mario Pasalic | atalanta | Ignacio Pussetto | udinese | Timothy Castagne | atalanta | 2019 | Italian championship 2019 2020 | 9°day | Gewiss | match between Atalanta 7-1 Udinese | Bergamo, Italy

Atalanta Ignacio Pussetto Udinese 2019 Bergamo, Italy

Mario Pasalic | atalanta | Ignacio Pussetto | udinese | 2019 | Italian championship 2019 2020 | 9°day | Gewiss | match between Atalanta 7-1 Udinese | Bergamo, Italy

Udinese 2019 Italian championship 2019 2020 9°Day

Juan Agustin Musso | udinese | 2019 | Italian championship 2019 2020 | 9°day | Gewiss | match between Atalanta 7-1 Udinese | Bergamo, Italy

Atalanta Ken Sema Udinese 2019 Bergamo, Italy

Simon Kjaer | atalanta | Ken Sema | udinese | 2019 | Italian championship 2019 2020 | 9°day | Gewiss | match between Atalanta 7-1 Udinese | Bergamo, Italy

Udinese Simon Kjaer Atalanta 2019 Bergamo, Italy

Ken Sema | udinese | Simon Kjaer | atalanta | 2019 | Italian championship 2019 2020 | 9°day | Gewiss | match between Atalanta 7-1 Udinese | Bergamo, Italy

Udinese Ruslan Malinovskyj Atalanta 2019 Bergamo, Italy

Rolando Mandragora | udinese | Ruslan Malinovskyj | atalanta | 2019 | Italian championship 2019 2020 | 9°day | Gewiss | match between Atalanta 7-1 Udinese | Bergamo, Italy

Udinese Ruslan Malinovskyj Atalanta 2019 Bergamo, Italy

Rolando Mandragora | udinese | Ruslan Malinovskyj | atalanta | 2019 | Italian championship 2019 2020 | 9°day | Gewiss | match between Atalanta 7-1 Udinese | Bergamo, Italy

Udinese Mario Pasalic Atalanta 2019 Bergamo, Italy

Ignacio Pussetto | udinese | Mario Pasalic | atalanta | 2019 | Italian championship 2019 2020 | 9°day | Gewiss | match between Atalanta 7-1 Udinese | Bergamo, Italy

Udinese Timothy Castagne Atalanta 2019 Bergamo, Italy

Ignacio Pussetto | udinese | Timothy Castagne | atalanta | 2019 | Italian championship 2019 2020 | 9°day | Gewiss | match between Atalanta 7-1 Udinese | Bergamo, Italy

Udinese Timothy Castagne Atalanta 2019 Bergamo, Italy

Ignacio Pussetto | udinese | Timothy Castagne | atalanta | 2019 | Italian championship 2019 2020 | 9°day | Gewiss | match between Atalanta 7-1 Udinese | Bergamo, Italy

Atalanta Mato Jajalo Udinese 2019 Bergamo, Italy

Marten de Roon | atalanta | Mato Jajalo | udinese | 2019 | Italian championship 2019 2020 | 9°day | Gewiss | match between Atalanta 7-1 Udinese | Bergamo, Italy

Udinese Timothy Castagne Atalanta 2019 Bergamo, Italy

Mato Jajalo | udinese | Timothy Castagne | atalanta | 2019 | Italian championship 2019 2020 | 9°day | Gewiss | match between Atalanta 7-1 Udinese | Bergamo, Italy

Udinese Josip Ilicic Atalanta 2019 Bergamo, Italy

Rodrigo Becao | udinese | Josip Ilicic | atalanta | 2019 | Italian championship 2019 2020 | 9°day | Gewiss | match between Atalanta 7-1 Udinese | Bergamo, Italy

Udinese Josip Ilicic Atalanta 2019 Bergamo, Italy

Rodrigo Becao | udinese | Josip Ilicic | atalanta | 2019 | Italian championship 2019 2020 | 9°day | Gewiss | match between Atalanta 7-1 Udinese | Bergamo, Italy

Udinese 2019 Italian championship 2019 2020 9°Day

Rodrigo Becao | udinese | 2019 | Italian championship 2019 2020 | 9°day | Gewiss | match between Atalanta 7-1 Udinese | Bergamo, Italy

Udinese Simon Kjaer Atalanta 2019 Bergamo, Italy

Kevin Lasagna | udinese | Simon Kjaer | atalanta | 2019 | Italian championship 2019 2020 | 9°day | Gewiss | match between Atalanta 7-1 Udinese | Bergamo, Italy

Udinese Simon Kjaer Atalanta 2019 Bergamo, Italy

Kevin Lasagna | udinese | Simon Kjaer | atalanta | 2019 | Italian championship 2019 2020 | 9°day | Gewiss | match between Atalanta 7-1 Udinese | Bergamo, Italy

Udinese 2019 Italian championship 2019 2020 9°Day

Juan Agustin Musso | udinese | 2019 | Italian championship 2019 2020 | 9°day | Gewiss | match between Atalanta 7-1 Udinese | Bergamo, Italy

 • Udinese 2019 Italian championship 2019 2020 9°Day
 • Atalanta Juan Agustin Musso Udinese 2019 Bergamo, Italy
 • Atalanta Ignacio Pussetto Udinese Timothy Castagne Gewiss match between Atalanta 7-1 Udinese Bergamo, Italy
 • Atalanta Ignacio Pussetto Udinese 2019 Bergamo, Italy
 • Udinese 2019 Italian championship 2019 2020 9°Day
 • Atalanta Ken Sema Udinese 2019 Bergamo, Italy
 • Udinese Simon Kjaer Atalanta 2019 Bergamo, Italy
 • Udinese Ruslan Malinovskyj Atalanta 2019 Bergamo, Italy
 • Udinese Ruslan Malinovskyj Atalanta 2019 Bergamo, Italy
 • Udinese Mario Pasalic Atalanta 2019 Bergamo, Italy
 • Udinese Timothy Castagne Atalanta 2019 Bergamo, Italy
 • Udinese Timothy Castagne Atalanta 2019 Bergamo, Italy
 • Atalanta Mato Jajalo Udinese 2019 Bergamo, Italy
 • Udinese Timothy Castagne Atalanta 2019 Bergamo, Italy
 • Udinese Josip Ilicic Atalanta 2019 Bergamo, Italy
 • Udinese Josip Ilicic Atalanta 2019 Bergamo, Italy
 • Udinese 2019 Italian championship 2019 2020 9°Day
 • Udinese Simon Kjaer Atalanta 2019 Bergamo, Italy
 • Udinese Simon Kjaer Atalanta 2019 Bergamo, Italy
 • Udinese 2019 Italian championship 2019 2020 9°Day