Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.

supporters | atalanta | 1985 1986 | italian championship 1985 1986 | Italy.

Atalanta Marino Magrin Atalanta Gianpaolo Rossi Atalanta Glenn Peter Stromberg Atalanta Eugenio Perico Atalanta

Ottorino Piotti | atalanta | Marino Magrin | atalanta | Gianpaolo Rossi | atalanta | Roberto Solda | atalanta | Carmine Gentile | atalanta | Glenn Peter Stromberg | atalanta | Eugenio Perico | atalanta | Cesare Prandelli | atalanta | Roberto Donadoni | atalanta | Fulvio Simonini | atalanta | Carlo Osti | atalanta | team | atalanta | 1985 1986 | italian championship 1985 1986 | Italy.

Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.

supporters | atalanta | 1985 1986 | italian championship 1985 1986 | Italy.

Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.

supporters | atalanta | 1985 1986 | italian championship 1985 1986 | Italy.

italian championship 1985 1986 Italy.

1985 1986 | italian championship 1985 1986 | Italy.

Atalanta Marino Magrin Atalanta Gianpaolo Rossi Atalanta Glenn Peter Stromberg Atalanta Eugenio Perico Atalanta

Ottorino Piotti | atalanta | Marino Magrin | atalanta | Gianpaolo Rossi | atalanta | Roberto Solda | atalanta | Carmine Gentile | atalanta | Glenn Peter Stromberg | atalanta | Eugenio Perico | atalanta | Cesare Prandelli | atalanta | Roberto Donadoni | atalanta | Fulvio Simonini | atalanta | Carlo Osti | atalanta | team | atalanta | 1985 1986 | italian championship 1985 1986 | Italy.

Atalanta Gabriele Andena Atalanta Giovanni Vavassori Atalanta Pier Luigi Pizzaballa Atalanta Battista Festa Atalanta

Giorgio Mastropasqua | atalanta | Gabriele Andena | atalanta | Giovanni Vavassori | atalanta | Antonio Rocca | atalanta | Giacomo Libera | atalanta | Pier Luigi Pizzaballa | atalanta | Battista Festa | atalanta | Roberto Tavola | atalanta | Gian Pietro Marchetti | atalanta | Luigi Manueli | atalanta | Ezio Bertuzzo | atalanta | team | atalanta | 1977 1978 | italian championship 1977 1978 | Italy.

Atalanta Giorgio Mastropasqua Atalanta Giovanni Mei Atalanta Pier Luigi Pizzaballa Atalanta Gianpietro Marchetti Atalanta

Hubert Pircher | atalanta | Giorgio Mastropasqua | atalanta | Giovanni Mei | atalanta | Giovanni Vavassori | atalanta | Antonio Rocca | atalanta | Pier Luigi Pizzaballa | atalanta | Gianpietro Marchetti | atalanta | Salvatore Garritano | atalanta | Roberto Tavola | atalanta | Cesare Prandelli | atalanta | Giancarlo Finardi | atalanta | team | atalanta | 1978 1979 | italian championship 1978 1979 | Italy.

1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.

nedo sonetti | 1985 1986 | italian championship 1985 1986 | Italy.

Atalanta Carmine Gentile Atalanta Glenn Peter Ströomberg Atalanta Aldo Cantarutti Atalanta Bruno Limido Atalanta

Ottorino Piotti | atalanta | Carmine Gentile | atalanta | Glenn Peter Ströomberg | atalanta | Roberto Solda | atalanta | Marino Magrin | atalanta | Aldo Cantarutti | atalanta | Bruno Limido | atalanta | Jan Peters | atalanta | Roberto Donadoni | atalanta | Cesare Prandelli | atalanta | Carlo Osti | atalanta | team | atalanta | 1985 1986 | italian championship 1985 1986 | Italy.

 Belardinelli  Magrin  Rossi  Piotti  Pizzoni Marco  Soda  Pizzoni II  Sonetti  _

Malizia | _ | atalanta | 1985 1986 | italian championship 1985 1986 | Italy.

Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.

Pizzoni II | atalanta | 1985 1986 | italian championship 1985 1986 | Italy.

Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.

Marco Pizzoni | atalanta | 1985 1986 | italian championship 1985 1986 | Italy.

Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.

Franco Previtali General Manager | atalanta | 1985 1986 | italian championship 1985 1986 | Italy.

Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.

Lamberto Piovanelli | atalanta | 1985 1986 | italian championship 1985 1986 | Italy.

Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.

Giuseppe Compagno | atalanta | 1985 1986 | italian championship 1985 1986 | Italy.

Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.

Gian Batista Ghezzi | atalanta | 1985 1986 | italian championship 1985 1986 | Italy.

Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.

Guido Belardinelli | atalanta | 1985 1986 | italian championship 1985 1986 | Italy.

Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.

Francesco Costantino | atalanta | 1985 1986 | italian championship 1985 1986 | Italy.

Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.

Andrea Pepi | atalanta | 1985 1986 | italian championship 1985 1986 | Italy.

 • Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.
 • Atalanta Marino Magrin Atalanta Gianpaolo Rossi Atalanta Glenn Peter Stromberg Atalanta Eugenio Perico Atalanta
 • Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.
 • Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.
 • italian championship 1985 1986 Italy.
 • Atalanta Marino Magrin Atalanta Gianpaolo Rossi Atalanta Glenn Peter Stromberg Atalanta Eugenio Perico Atalanta
 • Atalanta Gabriele Andena Atalanta Giovanni Vavassori Atalanta Pier Luigi Pizzaballa Atalanta Battista Festa Atalanta
 • Atalanta Giorgio Mastropasqua Atalanta Giovanni Mei Atalanta Pier Luigi Pizzaballa Atalanta Gianpietro Marchetti Atalanta
 • 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.
 • Atalanta Carmine Gentile Atalanta Glenn Peter Ströomberg Atalanta Aldo Cantarutti Atalanta Bruno Limido Atalanta
 • Belardinelli  Magrin  Rossi  Piotti  Pizzoni Marco  Soda  Pizzoni II  Sonetti  _
 • Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.
 • Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.
 • Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.
 • Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.
 • Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.
 • Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.
 • Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.
 • Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.
 • Atalanta 1985 1986 italian championship 1985 1986 Italy.